#1

שברי
חלומות

מאת רם רחום

רוברט נכנס בריצה לאולם, מתנשף.

”הי!“ אמר בקול חזק מדי, מכיוון שבדיוק סיים לרוץ.

”הי, רוברט,“ ענה בקול מכאני אך חברותי הבוכנה הימנית הע-צו-מה עם שלושת מכונות היריה, שירו בקצב אל מרכז האולם. שתי הבוכנות האחרות שתקו, אם אתה יכול לקרוא לשש מכונות ייריה עצומות שטוחנות בו זמנית שקט.

”אנחנו הולכים להמשחיק עם המשחק, לפחות עד הבאר שלתוכה זורמים דפים שבהם כתוב משהו?“ שאל בזמן ששם את נעלו על משהו גבוה כדי לשרוך אותה.